Wrexham Walking Festival

Sunday 10th June to Saturday 16th June 2018

Come and enjoy a week of FREE walks exploring the beauty and history of NE Wales.


Sunday 10th June

A 7 mile walk from Minera lead mines to Llandegla forest.  Meet at 9.45 in the car park at Minera lead mine for a 10.00 start (LL11 3DU  Grid Ref SJ276509).  No dogs please.  Bill and Kelvin leading.  Grade C.

Sunday 10th June

A 5 mile circular walk from Fron Community Centre, Gate Rd, Froncysyllte.  Meet in the car park at the Centre (LL20 7RH  Grid Ref SJ269414) at 9.45 for a 10.00 start.  Julie and Vaughan leading.  Grade B.

 

Monday 11th June

A 5.5 mile walk in the hills below Moel Morfydd.  Meet in the car park at Llantysilio Green (LL20 8BN  Grid Ref SJ198433) at 9.45 for a 10.00 start.  No dogs please.  Hazel and Claudine leading.  Grade C.

Monday 11th June

A 4 mile walk up Hafod Bank.  Meet at Ponciau Park Bowling Club (LL14 1RH  Grid Ref SJ294465) at 9.45 for a 10.00 start.  Gareth and Anne leading.  Grade B.

 

Tuesday 12th June

A 16 mile linear walk climbing the 3 highest peaks of the Berwyn mountains - Moel Sych, Cadair Berwyn and Cadair Bronwen - finishing in Corwen.  Total ascent 1100 metres, 3500 ft.  No dogs please.  Osian and Kelvin leading.  Grade C, for fit and experienced walkers.

Transport will be provided to the start from Wrexham.  Please register at billstephens@billstephens.force9.co.uk no later than 5th June as places are limited.  Return by service bus.

Tuesday 12th June

A 4 hour circular walk from Alyn Waters Country Park, Gwersyllt with a stop for a pub lunch.  Meet at the cafe at Alyn Waters (LL11 4AG  Grid Ref SJ319546) at 10.15 for a 10.30 start.  With Roger and team.  Grade B. 

Tuesday 12th June

A 5 mile circular walk taking in ‘Rivers Meet’ at the confluence of the rivers Dee and Ceiriog.  Meet in the public car park behind The Hand Hotel in Chirk (LL14 5DH  Grid Ref SJ291377) at 17.45 for an 18.00 start.  No dogs please.  Roz and Claudine to lead.  Grade B.

 

Wednesday 13th June

A 6 mile circular walk with inclines from Llanarmon Dyffryn Ceiriog with the option of lunch in The Hand afterwards.  Meet in the centre of the village (LL20 7LD  Grid Ref SJ157328) at 9.45 for a 10.00 start.  No dogs please.  Bill and Kelvin leading.  Grade C.

Wednesday 13th June

Rhos circular, a 4 mile, maximum 2 hour, walk up to Bronwylfa and the two reservoirs.  Meet at Ponciau Park Bowling Club (LL14 1RG  Grid Ref SJ293465) at 18.00 for an 18.15 start.  No dogs please.  Gareth and Anne leading.  Grade B.

 

Thursday 14th June

A 6 mile circular walk in the Llanfynydd area and Nant y Frith Valley.  Meet by the War Memorial in Bwlchgwyn (LL11 5YQ  Grid Ref SJ263536) at 9.45 for a 10.00 start.  No dogs please.  Hazel and Claudine leading.  Grade C.

Thursday 14th June

A 5 mile circular walk from Chirk, meeting in the public car park behind The Hand Hotel (LL14 5DH  Grid Ref SJ291377) at 9.15 for a 9.30 start.  Julie and Vaughan leading.  Grade B.

Thursday 14th June

A 4.5 mile circular walk around Bangor-on-Dee.  Meet opposite The Royal Oak, High St, Bangor-on-Dee (LL13 0BU  Grid Ref SJ388454) at 17.45 for an 18.00 start.  No dogs please.  Led by Roz and Claudine.  Grade B.


Friday 15th June

A 7.5 mile circular walk from the Ponderosa café, Horseshoe Pass climbing the 3 peaks of the Llantysilio mountains: Moel y Faen, Moel y Gamelin and Moel Morfydd.  Meet at the café (LL20 8DR  Grid Ref SJ193481) at 9.15 for a 9.30 start.  No dogs please.  Bill and Chris leading.  Grade C.

Friday 15th June

A 4 mile circular route with the Gwersyllt walkers around Caergwrle and Hope.  Meet in the public car park by Ye Olde Castle Inn in Caergwrle (LL12 9ET, Grid Ref SJ305574) at 10.15 for a 10.30 start.  No dogs please.  Hazel and Pat leading.  Grade B.

Friday 15th June

A 4 mile walk in Erddig Country Park, meeting in the car park at Felin Puleston, Wrexham (LL13 7RB  Grid Ref SJ325494) at 13.15 for a 13.30 start.  Joyce and Lesley leading.  Grade B.

 

Saturday 16th June

An 8 mile circular walk from Glyndyfrdwy to Moel Fferna.  Meet in the large lay-by on the right as you enter Glyndyfrdwy on the A5 from Llangollen (LL21 9HS  Grid Ref SJ158424) at 9.45 for a 10.00 start.  No dogs please.  Bill and Pat leading.  Grade C.

Saturday 16th June

A 4 mile, 2 hour circular walk around Bersham.  Meet in the lay-by next to the waterfall on Plas Buckley Rd, Bersham (LL14 4LP  Grid Ref SJ308492) at 13.15 for a 13.30 start.  Nigel and Pauline leading.  Grade B.

 

All the walks are graded.

B walks are shorter and include some inclines.

C walks are longer with many inclines so require walkers to have a good level of fitness.

 

All the walks will be led by trained walk leaders.

Walkers will need to wear suitable boots and clothing.

 

For updates and latest information, visit the website

www.walksinwrexham.com or contact the tourist information office in Wrexham

 

 Gwyl Gerdded Wrecsam

Dydd Sul, Mehefin 10fed i ddydd Sadwrn, Mehefin 16fed 2018

 

Dewch i fwynhau hanes a harddwch Gogledd Ddwyrain Cymru yn ystod wythnos o deithiau cerdded am ddim.

 

 

Dydd Sul, Mehefin 10fed  

Taith 7 milltir o Byllau Plwm y Mwynglawdd i goedwig Llandegla.  Cyfarfod am 9:45 ym maes parcio’r Pyllau Plwm i gychwyn am 10:00 (LL11 3DU Cyf: SJ 276509).  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Bill a Kelvin yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Sul, Mehefin 10fed

Taith gylch 5 milltir o Ganolfan Cymuned Froncysyllte.  Cyfarfod ym maes parcio y Ganolfan (LL20 7RH Cyf: SJ 269414) am 9:45 i gychwyn am 10:00.  Julie a Vaughan yn arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Llun, Mehefin 11eg

Taith 5.5 milltir i'r bryniau islaw Moel Morfydd.  Cyfarfod ym maes parcio Llantysilio (LL20 8BN Cyf: SJ 198433) am 9:45 i gychwyn am 10:00.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Hazel a Claudine yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Llun, Mehefin 11eg

Taith 4 milltir i fyny Bonc yr Hafod.  Cyfarfod yng Nghlwb Bowlio Parc Ponciau (LL14 1RH  Cyf: SJ 294465) am 9.45 i gychwyn am 10.00. Gareth ac Anne yn arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Mawrth, Mehefin 12fed

Taith linol 16 milltir yn dringo 3 copa uchaf y Berwyn - Moel Sych, Cadair Berwyn a Chadair Bronwen –
gan orffen yng Nghorwen.
 Esgyniad o 1100 medr, 3500 troedfedd.  Dim cŵn.  Osian a Kelvin yn arwain.
Gradd C, ar gyfer cerddwyr profiadol a ffit.  Darperir cludiant o Wrecsam i’r man cychwyn.  Gan fod lle yn
gyfyngedig rhaid cofrestru cyn Mehefin 5ed drwy ebost at billstephens@billstephens.force9.co.uk.
 Dychwelyd ar fws
arferol.

 

Dydd Mawrth, Mehefin 12fed

Taith gylch 4 awr o Barc Wledig Dyfroedd Alun, Gwersyllt gyda chinio tafarn.  Cyfarfod yng Nghaffi Dyfroedd Alun (LL11 4AG  Cyf: SJ 319546) am 10.15 i gychwyn am 10.30.  Yng nghwmni Roger a’i dîm. Gradd B.

 

Dydd Mawrth, Mehefin 12fed

Taith gylch 5 milltir sy’n cynnwys cymerau afonydd Dyfrdwy a Cheiriog.  Cyfarfod yn y maes parcio cyhoeddus tu cefn i westy'r Hand yn y Waun (LL14 5DH  Cyf: SJ 291377) am 17.45 i gychwyn am 18:00. Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Roz a Claudine i arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Mercher, Mehefin 13eg

Taith gylch 6 milltir gyda llethrau o Lanarmon Dyffryn Ceiriog gyda'r cyfle o ginio yn yr Hand wedyn. Cyfarfod yng nghanol y pentref (LL20 7LD  Cyf: SJ 157328) am 9.45 i gychwyn am 10.00.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Bill a Kelvin yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Mercher, Mehefin 13eg

Taith gylch 4 milltir y Rhos am uchafswm o 2 awr.  Cerdded i Bronwylfa a'r ddau lyn.  Cyfarfod yng Nghlwb Bowlio Ponciau (LL14 1RG  Cyf: SJ 293465) am 18.00 i gychwyn am 18.15.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Gareth ac Anne yn arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Iau, Mehefin 14eg

Taith gylch 6 milltir yn ardal Llanfynydd a dyffryn Nant y Ffrith.  Cyfarfod wrth y Gofeb Rhyfel ym Mwlchgwyn (LL11 5YQ  Cyf: SJ 263536) am 9.45 i gychwyn am 10.00.  Dim cŵn os gwelwch yn dda. Hazel a Claudine yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Iau, Mehefin 14eg

Taith gylch 5 milltir o'r Waun.  Cyfarfod ym maes parcio cyhoeddus y tu ôl i westy'r Hand (LL14 5DH  Cyf: SJ 291377) am 9.15 i gychwyn am 9.30.  Julie a Vaughan yn arwain.  Gradd B.

 

Dydd Iau, Mehefin 14eg

Taith gylch 4.5 milltir o gwmpas Bangor Is y Coed.  Cyfarfod gyferbyn a’r Royal Oak (LL13 0BU  Cyf: SJ 388454) am 17.45 i gychwyn am 18.00.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Roz a Claudine yn arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Gwener, Mehefin 15fed

Taith gylch 7.5 milltir o gaffi Ponderosa, Bwlch yr Oernant i ddringo 3 copa moelydd Llantysilio: Moel y Faen, Moel Gamelin a Moel Morfydd.  Cyfarfod yn y caffi (LL20 8DR  Cyf: SJ 193481) am 9.15 i gychwyn am 9.30.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Bill a Chris yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Gwener, Mehefin 15fed

Llwybr gylch 4 milltir gyda cerddwyr Gwersyllt o gwmpas Caergwrle a’r Hob.  Cyfarfod ym maes parcio cyhoeddus ger Ye Olde Castle Inn yng Nghaergwrle (LL12 9ET  Cyf: SJ 305574) am 10.15 i gychwyn am 10.30.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Hazel a Pat yn arwain.  Gradd B.

 

Dydd Gwener, Mehefin 15fed

Taith 4 milltir ym Mharc Gwledig Erddig.  Cyfarfod ym maes parcio Melin Puleston, Wrecsam (LL13 7RB Cyf: SJ 325494) am 13.15 i gychwyn am 13.30.  Joyce a Lesley yn arwain.  Gradd B.

 

 

Dydd Sadwrn, Mehefin 16 ed

Taith gylch 8 milltir o Lyndyfrdwy i Foel Fferna.  Cyfarfod yn y gilfan fawr, ochr dde i’r A5, cyn cyrraedd Glyndyfrdwy o Langollen (LL21 9HS  Cyf: SJ 158424) am 9.45 i gychwyn am 10.00.  Dim cŵn os gwelwch yn dda.  Bill a Pat yn arwain.  Gradd C.

 

Dydd Sadwrn, Mehefin 16 ed

Taith gylch 4 milltir, 2 awr o amgylch Y Bers.  Cyfarfod yn y gilfan ger y rhaeadr ar Ffordd Plas Bwcle, Y Bers (LL14 4LP  Cyf: SJ 308492) am 13.15 i gychwyn am 13.30.  Nigel a Pauline yn arwain.  Gradd B.

 

 

Mae'r teithiau cerdded wedi eu graddio.


Mae teithiau B yn fyrrach ac yn cynnwys rhai llethrau.


Mae teithiau C yn hirach gyda llawer o lethrau, felly mae angen lefel dda o ffitrwydd ar y cerddwyr.


 

Arweinir y teithiau gan arweinwyr cerdded hyfforddedig.

 

Bydd angen gwisgo esgidiau cerdded a dillad addas.

 

Ewch i'r wefan www.walksinwrexham.com i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu cysylltwch â'r Ganolfan Croeso yn Wrecsam.
 

 

Make a free website with Yola