CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

TEITHIAU CERDDED HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS 2019

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL

PUBLIC RIGHTS OF WAY - GUIDED WALKS 2019


Dydd Mercher 29 Mai - Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Wednesday 29th May - Iscoyd Church and the Maelor Way Guided walk

_______________________________________________________________________________________________________________

Dydd Mercher 19 Mehefin - Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog

Cyfarfod yn maes parcio’r Sunn Inn (LL14 2LG)

Cychwyn 6:30yp

5.5 milltir, 2-3 awr

Dim Cwn

Am ddim

Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Wednesday 19th June - Rhosllanerchrugog Mountain Reservoirs Guided Walk

Meet at the Sun Inn Car Park (LL14 2LG)

Starts 6:30pm

5.5 miles, 2-3 hours

No dogs

Free

Inclines, moorland, grassland, stiles.

__________________________________________________________________________________________________

Dydd Mercher 24 Gorrffennaf - Taith Gerdded  Isycoed a Afon Clywedog

Cyfarfod yn depo’r Cyngor, Ffordd Dde yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam (LL13 9PW)

Cychwyn 6:30yp

6 milltir, 3 awr

Dim Cwn

Am Ddim

Glaswelltir, giatiau a chamfeydd.

Wednesday 24thJuly - Isycoed and the River Clywedog Guided Walk

Meet at the Council depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate (LL13 9PW)

Starts 6:30pm

6 miles, 3 hours

No dogs

Free

Grassland, gates and stiles.


Wrexham Guided Walks 2019.docx Wrexham Guided Walks 2019.docx
Size : 1002.68 Kb
Type : docx
 

Make a free website with Yola